Chiều đi  HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG  Có 3 chuyến xe

Hãng xe Bến đi Thời gian đi Bến đến Tiện nghi Giá vé Đặt vé

Camel Travel

459 Trần Khát Chân 17:00 - 10:30 65 Đường 3/2 Giường Nằm 38 Chỗ
330,000 VND

Chi tiết

Camel Travel

459 Trần Khát Chân 18:00 - 11:30 65 Đường 3/2 Giường Nằm 38 Chỗ
330,000 VND

Chi tiết

Camel Travel

459 Trần Khát Chân 19:00 - 11:00 65 Đường 3/2 Giường Nằm 38 Chỗ
330,000 VND

Chi tiết