Chiều đi  HÀ NỘI - HẢI PHÒNG  Có 54 chuyến xe

Hãng xe Bến đi Thời gian đi Bến đến Tiện nghi Giá vé Đặt vé

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 05:00 - 06:30 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 05:30 - 07:00 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 05:30 - 07:00 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 06:00 - 07:30 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 06:00 - 07:30 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 06:30 - 08:00 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 06:30 - 08:00 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 07:00 - 08:30 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 07:30 - 09:00 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 08:00 - 09:30 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 08:00 - 09:30 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 08:30 - 10:00 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 08:30 - 11:00 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 09:00 - 11:30 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 09:30 - 11:00 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 10:00 - 11:30 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 10:30 - 12:200 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 11:00 - 12:30 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 11:30 - 13:00 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 11:30 - 14:00 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 12:00 - 13:30 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 12:00 - 13:30 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 13:00 - 14:30 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 13:00 - 14:30 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 13:30 - 15:00 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 13:30 - 15:00 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 14:00 - 15:30 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 14:00 - 15:30 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 14:30 - 16:00 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 14:30 - 16:00 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 15:00 - 16:30 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 15:00 - 16:30 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 15:30 - 17:00 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 15:30 - 17:00 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 16:00 - 17:30 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 16:00 - 17:30 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 16:30 - 18:00 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 16:30 - 18:00 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 17:00 - 18:30 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 17:00 - 18:30 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 17:30 - 19:00 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 17:30 - 19:00 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 18:00 - 19:30 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 18:00 - 19:30 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 18:30 - 20:00 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 18:30 - 20:00 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 19:00 - 20:30 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 19:00 - 20:30 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 19:30 - 21:00 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 20:00 - 21:30 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 20:30 - 23:00 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 20:30 - 23:00 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

GoNow

Hà Nội 21:00 - 23:30 Hải Phòng Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng
220,000 VND

Chi tiết

Hoàng Phú Limousine

Đón tận nhà trung tâm Hà Nội 21:00 - 22:30 Trả tận nơi trung tâm Hải Phòng Limousine 9 ghế Vip
220,000 VND

Chi tiết

Hải Phòng là Thành Phố cảng sầm uất, trung tâm kinh tế, văn hóa- xã hội lớn nhất nhì Miền Bắc, với lợi thế về dịch vụ cảng biển, giáo dục, công nghiệp và du lịch nên dễ hiểu nhu cầu đi lại thông thương trên tuyến này cực kỳ nhộn nhịp. Chỉ cách thủ đô Hà Nội - khoảng 120 Km về phía Đông mất tầm 1h30 chạy xe đường cao tốc là bạn đã đến nơi.

Mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe khách (bus) Hà Nội – Hải Phòng bao gồm: xe khách ghế ngồi chất lượng cao, xe giường nằm và đặc biệt những năm gần đây loại hình xe limousine 9-11 ghế Vip đón trả tận nơi rất phát triển bởi sự tiện lợi, sang trọng và chuyên nghiệp của nó mang lại cho khách hàng.

Lộ trình từ Hà Nội đi Hải Phòng của các nhà xe chủ yếu đi tuyến đường cao tốc Nội Bài - Hải Phòng, có thể đón trả khách tại các điểm dừng, trạm nghỉ dọc theo đường cao tốc.

Các xe Hà Nội đi Hải Phòng và ngược lại thường bắt đầu từ 5h00 sáng đến 22h00 đêm tầm 30 phút có một chuyến, trong đó các nhà xe Limousine sẽ đón trả tận nhà, các xe khách to từ 24-45 ghế và các xe giường nằm sẽ đón trả tại các bến xe hoặc văn phòng riêng của hãng.