Chiều đi  HÀ NỘI - LÀO CAI  Có 60 chuyến xe

Hãng xe Bến đi Thời gian đi Bến đến Tiện nghi Giá vé Đặt vé

Futa Hà Sơn

677 Giải Phóng 06:00 - 10:30 Bx Lào Cai Cabin 20 giường
360,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Mỹ Đình 06:30 - 10:45 Bx Lào Cai Giường Nằm 44 Chỗ
260,000 VND

Chi tiết

Eco Sapa

42 Hàng Giấy 07:00 - 11:10 Lào Cai Limousine 9 Ghế
420,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

BX Yên Nghĩa 07:10 - 12:00 Bx Lào Cai Vip 34 chỗ
290,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Gia Lâm 07:20 - 12:30 Bx Lào Cai Giường Nằm 44 Chỗ
260,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Mỹ Đình 07:30 - 11:45 Bx Lào Cai Giường Nằm 44 Chỗ
260,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Mỹ Đình 07:30 - 11:45 Bx Lào Cai Cabin 20 giường
360,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

677 Giải Phóng 08:00 - 13:00 Bx Lào Cai Vip 34 chỗ
290,000 VND

Chi tiết

Sao Việt

Hà Nội 08:00 - 12:00 Lào Cai Cabin 21 giường
330,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Mỹ Đình 08:15 - 12:45 Bx Lào Cai Cabin 20 Giường
360,000 VND

Chi tiết

Sao Việt

Hà Nội 08:30 - 12:30 Lào Cai Giường nằm 40 chỗ
250,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

BX Yên Nghĩa 08:40 - 13:30 Bx Lào Cai Giường Nằm 44 Chỗ
260,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

BX Yên Nghĩa 08:50 - 14:00 Bx Lào Cai Vip 34 Chỗ
290,000 VND

Chi tiết

Sao Việt

Hà Nội 09:00 - 13:00 Lào Cai Giường nằm 40 chỗ
250,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Gia Lâm 09:20 - 14:25 Bx Lào Cai Giường Nằm 44 Chỗ
260,000 VND

Chi tiết

Sao Việt

Hà Nội 09:30 - 13:30 Lào Cai Cabin 21 giường
330,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

677 Giải Phóng 10:00 - 15:00 Bx Lào Cai Cabin 20 giường
360,000 VND

Chi tiết

Sao Việt

Hà Nội 10:00 - 14:00 Lào Cai Giường nằm 40 chỗ
250,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Mỹ Đình 10:30 - 14:45 Bx Lào Cai Giường Nằm 44 Chỗ
260,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

677 Giải Phóng 11:00 - 16:00 Bx Lào Cai Vip 34 chỗ
290,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

BX Yên Nghĩa 11:15 - 16:30 Bx Lào Cai Giường Nằm 44 Chỗ
260,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Mỹ Đình 11:30 - 15:45 Bx Lào Cai Cabin 20 giường
360,000 VND

Chi tiết

Sao Việt

Hà Nội 11:30 - 15:30 Lào Cai Cabin 21 giường
330,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Gia Lâm 12:00 - 17:15 Bx Lào Cai Giường Nằm 44 Chỗ
260,000 VND

Chi tiết

Sao Việt

Hà Nội 12:00 - 16:00 Lào Cai Giường nằm 40 chỗ
250,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

677 Giải Phóng 12:15 - 16:45 Bx Lào Cai Giường Nằm 44 Chỗ
260,000 VND

Chi tiết

Sao Việt

Hà Nội 12:30 - 16:30 Lào Cai Cabin 21 giường
330,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Gia Lâm 13:00 - 18:15 Bx Lào Cai Giường Nằm 44 Chỗ
260,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Mỹ Đình 13:30 - 17:45 Bx Lào Cai Vip 34 Chỗ
290,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Gia Lâm 13:45 - 18:30 Bx Lào Cai Giường Nằm 44 Chỗ
260,000 VND

Chi tiết

Sao Việt

Hà Nội 14:00 - 18:00 Lào Cai Giường nằm 40 chỗ
250,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

677 Giải Phóng 14:15 - 19:00 Bx Lào Cai Giường Nằm 44 Chỗ
260,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Mỹ Đình 14:30 - 18:45 Bx Lào Cai Cabin 20 giường
360,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Gia Lâm 14:45 - 20:15 Bx Lào Cai Giường Nằm 44 Chỗ
260,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

677 Giải Phóng 15:00 - 19:45 Bx Lào Cai Giường Nằm 44 Chỗ
260,000 VND

Chi tiết

Sao Việt

Hà Nội 15:00 - 19:00 Lào Cai Giường nằm 40 chỗ
250,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

BX Yên Nghĩa 15:15 - 21:00 Bx Lào Cai Giường Nằm 44 Chỗ
260,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Mỹ Đình 15:30 - 19:30 Bx Lào Cai Vip 34 Chỗ
290,000 VND

Chi tiết

Sao Việt

Hà Nội 15:30 - 19:30 Lào Cai Cabin 21 giường
330,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Gia Lâm 16:00 - 21:15 Bx Lào Cai Giường Nằm 44 Chỗ
260,000 VND

Chi tiết

Sao Việt

Hà Nội 16:00 - 20:00 Lào Cai Giường nằm 40 chỗ
250,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

BX Yên Nghĩa 16:20 - 21:45 Bx Lào Cai Cabin 20 giường
360,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Mỹ Đình 16:30 - 20:30 Bx Lào Cai Vip 34 Chỗ
290,000 VND

Chi tiết

Sao Việt

Hà Nội 16:30 - 20:30 Lào Cai Cabin 21 giường
330,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Gia Lâm 16:50 - 22:30 Bx Lào Cai Giường Nằm 44 Chỗ
260,000 VND

Chi tiết

Sao Việt

Hà Nội 17:00 - 21:00 Lào Cai Giường nằm 40 chỗ
250,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Mỹ Đình 17:10 - 21:30 Bx Lào Cai Giường Nằm 44 Chỗ
260,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

677 Giải Phóng 17:20 - 22:00 Bx Lào Cai Giường Nằm 44 Chỗ
260,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Mỹ Đình 17:50 - 22:15 Bx Lào Cai Vip 34 Chỗ
290,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

677 Giải Phóng 18:20 - 23:15 Bx Lào Cai Cabin 20 giường
360,000 VND

Chi tiết

Sao Việt

Hà Nội 18:30 - 22:30 Lào Cai Cabin 21 giường
330,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Gia Lâm 18:40 - 23:50 Bx Lào Cai Giường Nằm 44 Chỗ
260,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Mỹ Đình 18:50 - 22:45 Bx Lào Cai Cabin 20 giường
360,000 VND

Chi tiết

Sao Việt

Hà Nội 19:00 - 23:00 Lào Cai Giường nằm 40 chỗ
250,000 VND

Chi tiết

Sao Việt

Hà Nội 19:30 - 23:30 Lào Cai Cabin 21 giường
330,000 VND

Chi tiết

Sao Việt

Hà Nội 20:00 - 00:00 Lào Cai Giường nằm 40 chỗ
250,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Gia Lâm 20:30 - 01:35 Bx Lào Cai Giường Nằm 44 Chỗ
260,000 VND

Chi tiết

Sao Việt

Hà Nội 22:00 - 02:00 Lào Cai Giường nằm 40 chỗ
250,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Mỹ Đình 22:20 - 02:25 Bx Lào Cai Giường Nằm 44 Chỗ
260,000 VND

Chi tiết

Sao Việt

Hà Nội 23:00 - 03:00 Lào Cai Cabin 21 giường
330,000 VND

Chi tiết

Tuyến đường Hà Nội - Lào Cai dài khoảng 300 Km. Mỗi ngày có gần 100 chuyến xe khách (bus) Hà Nội – Lào Cai bao gồm: xe khách đi Sapa ghế ngồi cao cấp của Hãng xe Sapa Express, New Enjoy Limousine, Eco Sapa, Pumkin Limousine, Trường Thanh, Daily, xe giường nằm của Hãng xe InterBusLines,  Hãng xe G8 Sapa. , Xe giường nằm của hãng xe Sao Việt, Hãng xe Green Bus, Hãng Interbus Line, Hãng xe Sapa Express, Hãng xe Queen Cafe, Hãng xe Futa Hà Sơn, Hãng xe Sao Việt, Nhà xe Sapa Shuttle bus....

Lộ trình từ Hà Nội đi Lào Cai của các nhà xe đều đi tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, có thể đón trả khách dọc theo đường cao tốc.

Lịch trình các xe đi Lào Cai bắt đầu từ 5h30 sáng đến 23h45 đêm cứ 30 phút có một chuyến, trong đó có hai nhà xe Fu ta Hà Sơn và Sao Việt hỗ trợ đón trả tận nhà khu vực thành phố Lào Cai.