Thanh Hoá là một tỉnh thuộc Bắc Miền Trung cách Thủ đô Hà Nội 150 km về phía Nam. Với diện tích rộng lớn, mật độ  dân số đông nên lưu lượng người tham gia giao thông mỗi ngày một tăng. Trung bình có hàng trăm chuyến xe đi về trong ngày gồm các loại chủ yếu như xe giường nằm, xe ghế ngồi chất lượng cao xe Limousine VIP Hà Nội đi Thanh Hóa các xe thường chạy đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình rẽ vào đường một cũ về Thanh Hóa một số ít nhà xe chạy theo đường mòn Hồ Chí Minh... 

Các xe Hà Nội đi Thanh Hóa sớm nhất khởi hành khoảng 04:00 sáng, muộn nhất khởi hành lúc 20:00. Trung bình một hành trình mất khoảng 2-4 tiếng

Giá vé xe trung bình là từ 100.000-200.000 vnđ/vé, rẻ nhất là các xe ghế ngồi thông thường tầm 90.000 đ/vé, đắt nhất là các xe Limousine Vip đón trả tận nhà từ 180.000 - 250.000đ/ vé.

        Điện thoại đặt vé Limousine Hà Nội Thanh Hóa:  024 8582 8075 / 0789 101 118

Chiều đi Hà Nội - Thanh Hóa38 chuyến xe


Hãng xe Bến đi Thời gian đi Bến đến Tiện nghi Giá vé Đặt vé

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 01:30-03:30 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Đón tận nơi trung tâm Hà Nội 04:00-07:00 Trả tận nơi trung tâm Thanh Hóa

Limousine 9 ghế Vip

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 04:05-07:05 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 04:30-07:30 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 05:00-08:00 Trung tâm Thanh Hóa

Limusine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 05:05-08:05 Trung tâm Thanh Hóa

Limouisne Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 05:30-08:30 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 05:30-08:30 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

 

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 06:00-09:00 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 07:00-10:00 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 07:30-10:30 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 08:00-11:00 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 08:30-11:30 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 09:00-11:59 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 09:05-11:59 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 10:00-13:00 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 10:05-13:05 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

 

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 11:00-14:00 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine 9 ghế Vip

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 11:05-14:05 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 11:30-14:30 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 11:59-14:59 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 13:00-15:00 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 13:05-15:05 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 14:00-17:00 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 14:05-17:05 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 15:00-18:00 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 15:05-18:05 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 16:00-19:00 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 16:05-19:05 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 17:00-20:00 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 17:05-20:05 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 18:00-21:00 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 18:05-21:05 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 19:00-22:00 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 19:05-14:10 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 19:10-22:10 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 19:30-22:30 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

GoNow

 

Trung tâm Hà Nội 20:00-23:00 Trung tâm Thanh Hóa

Limousine Vip 9 ghế

240,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Bến đi Hãng xe
01:30 - 03:30

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
04:00 - 07:00

Đón tận nơi trung tâm Hà Nội

Trả tận nơi trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine 9 ghế Vip

Hình ảnh
04:05 - 07:05

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
04:30 - 07:30

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
05:00 - 08:00

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limusine Vip 9 ghế

Hình ảnh
05:05 - 08:05

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limouisne Vip 9 ghế

Hình ảnh
05:30 - 08:30

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
05:30 - 08:30

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

 

Hình ảnh
06:00 - 09:00

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
07:00 - 10:00

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
07:30 - 10:30

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
08:00 - 11:00

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
08:30 - 11:30

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
09:00 - 11:59

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
09:05 - 11:59

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
10:00 - 13:00

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
10:05 - 13:05

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

 

Hình ảnh
11:00 - 14:00

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine 9 ghế Vip

Hình ảnh
11:05 - 14:05

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
11:30 - 14:30

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
11:59 - 14:59

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
13:00 - 15:00

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
13:05 - 15:05

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
14:00 - 17:00

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
14:05 - 17:05

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
15:00 - 18:00

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
15:05 - 18:05

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
16:00 - 19:00

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
16:05 - 19:05

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
17:00 - 20:00

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
17:05 - 20:05

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
18:00 - 21:00

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
18:05 - 21:05

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh
19:00 - 22:00

Trung tâm Hà Nội

Trung tâm Thanh Hóa

240,000 đ/Vé

GoNow5*

Limousine Vip 9 ghế

Hình ảnh