Chiều đi Hà Nội - Đà Nẵng5 chuyến xe


Hãng xe Bến đi Thời gian đi Bến đến Tiện nghi Giá vé Đặt vé

Camel Travel

 

17:00 - 459 Trần Khát Chân 17:00-10:30 10:30 - 65 Đường 3/2

Giường Nằm 38 Chỗ

330,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Camel Travel

 

18h00 - 459 Trần Khát Chân 18:00-11:30 11h30 - 65 Đường 3/2

Giường Nằm 38 Chỗ

330,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Queen Cafe

 

18:00 - 208 Trần Quang Khải 18:00-11:00 11:00 - 73 Đường 3/2

Giường Nằm 38 Chỗ

350,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Queen Cafe

 

18:30 - 208 Trần Quang Khải 18:30-11:10 11:10 - 73 Đường 3/2

Giường Nằm 38 Chỗ

350,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Camel Travel

 

19:00 - 459 Trần Khát Chân 19:00-11:00 11:00 - 65 Đường 3/2

Giường Nằm 38 Chỗ

330,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Bến đi Hãng xe
17:00 - 10:30

17:00 - 459 Trần Khát Chân

10:30 - 65 Đường 3/2

330,000 đ/Vé

Camel Travel4*

Giường Nằm 38 Chỗ

Hình ảnh
18:00 - 11:30

18h00 - 459 Trần Khát Chân

11h30 - 65 Đường 3/2

330,000 đ/Vé

Camel Travel4*

Giường Nằm 38 Chỗ

Hình ảnh
18:00 - 11:00

18:00 - 208 Trần Quang Khải

11:00 - 73 Đường 3/2

350,000 đ/Vé

Queen Cafe4*

Giường Nằm 38 Chỗ

Hình ảnh
18:30 - 11:10

18:30 - 208 Trần Quang Khải

11:10 - 73 Đường 3/2

350,000 đ/Vé

Queen Cafe4*

Giường Nằm 38 Chỗ

Hình ảnh
19:00 - 11:00

19:00 - 459 Trần Khát Chân

11:00 - 65 Đường 3/2

330,000 đ/Vé

Camel Travel4*

Giường Nằm 38 Chỗ

Hình ảnh

 

hotline Hotline