Chiều đi Hà Nội - Lào Cai88 chuyến xe


Hãng xe Bến đi Thời gian đi Bến đến Tiện nghi Giá vé Đặt vé

Hà Sơn Hải Vân

 

06:00 - 677 Giải Phóng 06:00-10:30 10:30 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

06:00 - 789 Giải Phóng 06:00-11:00 11:00 - Bảo Hà

Giường Nằm 46 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

06:00 - 789 Giải Phóng 06:00-11:30 11:30 - 333 Phố Mới

Giường Nằm 46 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

06:30 - Bx Mỹ Đình 06:30-10:45 10:45 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sapa Luxury Van

 

06:30 - 16 Hàng Chĩnh 06:30-11:00 11:00 - Lào Cai

Limousine 9 Ghế

350,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

07h00 - 789 Giải Phóng 07:00-12:00 12h00 - Bảo Hà

Giường Nằm 40 Chỗ

180,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sapa Express

 

07:00 - 12 Lý Thái Tổ 07:00-11:50 11:50 - Lào Cai

Limousine 29 Ghế

350,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

07:00 - 7 Phạm Văn Đồng 07:00-11:00 11:00 - Bảo Hà

Giường Nằm 46 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hưng Thành

 

07:00 - 162B Trần Quang Khải 07:00-12:20 12:20 - Lào Cai

Giường Nằm 40 Chỗ

220,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

07:00 - 789 Giải Phóng 07:00-12:20 12:30 - 333 Phố Mới

Giường Nằm 46 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

07:00 - 7 Phạm Văn Đồng 07:00-11:30 11:30 - 333 Phố Mới

Giường Nằm 46 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Inter Bus Lines

 

07:00 - 110A Trần Nhật Duật 07:00-12:00 12:00 - Cầu Chui

Giường Nằm 40 Chỗ

250,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Eco Sapa

 

07:00 - 42 Hàng Giấy 07:00-11:10 11:10 - Lào Cai

Limousine 9 Ghế

400,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

07:10 - BX Yên Nghĩa 07:10-12:00 12:00 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

07:20 - Bx Gia Lâm 07:20-12:30 12:30 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

07:30 - Bx Mỹ Đình 07:30-11:45 11:45 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

07:30 - Bx Mỹ Đình 07:30-11:45 11:45 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

08:00 - 677 Giải Phóng 08:00-13:00 13:00 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

08:00 - 789 Giải Phóng 08:00-13:30 13:30 - 333 Phố Mới

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

08:00 - 789 Giải Phóng 08:00-13:00 13:00 - Bảo Hà

Giường Nằm 40 Chỗ

180,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

08:00 - 7 Phạm Văn Đồng 08:00-12:30 12:30 - 333 Phố Mới

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

8h00 - 7 Phạm Văn Đồng 08:00-12:00 12h00 - Bảo Hà

Giường Nằm 40 Chỗ

180,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

08:15 - Bx Mỹ Đình 08:15-12:45 12:45 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

08:40 - BX Yên Nghĩa 08:40-13:30 13:30 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

08:50 - BX Yên Nghĩa 08:50-14:00 14:00 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

09h00 - 7 Phạm Văn Đồng 09:00-13:30 13h30 - 333 Phố Mới

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

09:00 - 789 Giải Phóng 09:00-17:30 05:30 - 333 Phố Mới

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

09:00 - 789 Giải Phóng 09:00-14:30 14:30 - 333 Phố Mới

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

09:00 - 7 Phạm Văn Đồng 09:00-13:00 13:00 - Bảo Hà

Giường Nằm 40 Chỗ

180,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

09:20 - Bx Gia Lâm 09:20-14:25 14:25 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

10:00 - 677 Giải Phóng 10:00-15:00 15:00 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

10:00 - 789 Giải Phóng 10:00-15:30 15:30 - 333 Phố Mới

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

10:00 - 7 Phạm Văn Đồng 10:00-14:30 14:30 - 333 Phố Mới

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

10:30 - 7 Phạm Văn Đồng 10:30-15:00 15:00 - 333 Phố Mới

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

10:30 - Bx Mỹ Đình 10:30-14:45 14:45 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

11:00 - 7 Phạm Văn Đồng 11:00-15:30 15:30 - 333 Phố Mới

Giường nằm 40 chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

11:00 - 789 Giải Phóng 11:00-16:30 16:30 - 333 Phố Mới

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

11:15 - BX Yên Nghĩa 11:15-16:30 16:30 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

12:00 - 7 Phạm Văn Đồng 12:00-16:30 16:30 - 333 Phố Mới

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

12:00 - 789 Giải Phóng 12:00-17:30 17:30 - 333 Phố Mới

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

12:00 - Bx Gia Lâm 12:00-17:15 17:15 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

12:15 - 677 Giải Phóng 12:15-16:45 16:45 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

13h00 - 7 Phạm Văn Đồng 13:00-17:30 17h30 - 333 Phố Mới

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

13:00 - 789 Giải Phóng 13:00-18:30 18:30 - 333 Phố Mới

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

13:00 - Bx Gia Lâm 13:00-18:15 18:15 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

13:30 - Bx Mỹ Đình 13:30-17:45 17:45 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

13:45 - Bx Gia Lâm 13:45-18:30 18:30 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

14:00 - 7 Phạm Văn Đồng 14:00-18:30 18:30 - 333 Phố Mới

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

14:00 - 789 Giải Phóng 14:00-19:00 19:00 - 333 Phố Mới

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

14:15 - 677 Giải Phóng 14:15-19:00 19:00 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

14:20 - 7 Phạm Văn Đồng 14:20-19:00 19:00 - 333 Phố Mới

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

14:30 - Bx Mỹ Đình 14:30-18:45 18:45 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

14:30 - 789 Giải Phóng 14:30-19:30 19:30 - 333 Phố Mới

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

14:45 - Bx Gia Lâm 14:45-20:15 20:15 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

15:00 - 677 Giải Phóng 15:00-19:45 19:45 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

15:00 - 7 Phạm Văn Đồng 15:00-09:30 9:30 - 333 Phố Mới

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

15:15 - BX Yên Nghĩa 15:15-21:00 21:00 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

15:30 - 789 Giải Phóng 15:30-20:30 20:30 - 333 Phố Mới

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

15:30 - Bx Mỹ Đình 15:30-19:30 19:30 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

16:00 - Bx Gia Lâm 16:00-21:15 21:15 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

16:00 - 7 Phạm Văn Đồng 16:00-20:30 20:30 - 333 Phố Mới

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

16:20 - BX Yên Nghĩa 16:20-21:45 21:45 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

16:30 - Bx Mỹ Đình 16:30-20:30 20:30 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết