Chiều đi Hà Nội - Lào Cai41 chuyến xe


Hãng xe Bến đi Thời gian đi Bến đến Tiện nghi Giá vé Đặt vé

Hà Sơn Hải Vân

 

06:00 - 677 Giải Phóng 06:00-10:30 10:30 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

06:30 - Bx Mỹ Đình 06:30-10:45 10:45 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Eco Sapa

 

07:00 - 42 Hàng Giấy 07:00-11:10 11:10 - Lào Cai

Limousine 9 Ghế

420,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

07:10 - BX Yên Nghĩa 07:10-12:00 12:00 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

07:20 - Bx Gia Lâm 07:20-12:30 12:30 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

07:30 - Bx Mỹ Đình 07:30-11:45 11:45 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

07:30 - Bx Mỹ Đình 07:30-11:45 11:45 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

08:00 - 677 Giải Phóng 08:00-13:00 13:00 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

08:15 - Bx Mỹ Đình 08:15-12:45 12:45 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

08:40 - BX Yên Nghĩa 08:40-13:30 13:30 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

08:50 - BX Yên Nghĩa 08:50-14:00 14:00 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

09:20 - Bx Gia Lâm 09:20-14:25 14:25 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

10:00 - 677 Giải Phóng 10:00-15:00 15:00 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

10:30 - Bx Mỹ Đình 10:30-14:45 14:45 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

11:15 - BX Yên Nghĩa 11:15-16:30 16:30 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

12:00 - Bx Gia Lâm 12:00-17:15 17:15 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

12:15 - 677 Giải Phóng 12:15-16:45 16:45 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

13:00 - Bx Gia Lâm 13:00-18:15 18:15 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

13:30 - Bx Mỹ Đình 13:30-17:45 17:45 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

13:45 - Bx Gia Lâm 13:45-18:30 18:30 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

14:15 - 677 Giải Phóng 14:15-19:00 19:00 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

14:30 - Bx Mỹ Đình 14:30-18:45 18:45 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

14:45 - Bx Gia Lâm 14:45-20:15 20:15 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

15:00 - 677 Giải Phóng 15:00-19:45 19:45 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

15:15 - BX Yên Nghĩa 15:15-21:00 21:00 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

15:30 - Bx Mỹ Đình 15:30-19:30 19:30 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

16:00 - Bx Gia Lâm 16:00-21:15 21:15 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

16:20 - BX Yên Nghĩa 16:20-21:45 21:45 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

16:30 - Bx Mỹ Đình 16:30-20:30 20:30 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

16:50 - Bx Gia Lâm 16:50-22:30 22:30 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

17:10 - Bx Mỹ Đình 17:10-21:30 21:30 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

17:20 - 677 Giải Phóng 17:20-22:00 22:00 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

17:50 - Bx Mỹ Đình 17:50-22:15 22:15 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

677 Giải Phóng 18:20-23:15 23:15 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

18:40 - Bx Gia Lâm 18:40-23:50 23:50 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

18:50 - Bx Mỹ Đình 18:50-22:45 22:45 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

20:30 - Bx Gia Lâm 20:30-01:35 01:35 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sapa Express

 

22:00 - 12 Lý Thái Tổ 22:00-04:00 04:00 - Lào Cai

Giường Nằm VIP 32 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

11:00 - 677 Giải Phóng 23:00-16:00 16:00 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

22:20 - Bx Mỹ Đình 23:20-02:25 02:25 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

11:30 - Bx Mỹ Đình 23:30-15:45 15:45 - Bx Lào Cai

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Tuyến đường Hà Nội - Lào Cai dài khoảng 300 Km. Mỗi ngày có gần 100 chuyến xe khách (bus) Hà Nội – Lào Cai bao gồm: xe khách đi Sapa ghế ngồi cao cấp của Hãng xe Sapa Express, New Enjoy Limousine, Eco Sapa, Pumkin Limousine, Trường Thanh, Daily, xe giường nằm của Hãng xe InterBusLines,  Hãng xe Goodmorning Sapa. , Xe giường nằm của hãng xe Sao Việt, Hãng xe Green Bus, Hãng Interbus Line, Hãng xe Sapa Express, Hãng xe Queen Cafe, Hãng xe Hà Sơn Hải Vân, Hãng xe Sao Việt, Nhà xe Hưng Thành, Nhà xe Sapa Shuttle bus....

Lộ trình từ Hà Nội đi Lào Cai của các nhà xe đều đi tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, có thể đón trả khách dọc theo đường cao tốc.

Lịch trình các xe đi Lào Cai bắt đầu từ 5h30 sáng đến 23h45 đêm cứ 30 phút có một chuyến, trong đó có hai nhà xe Hà Sơn Hải Vân và Sao Việt hỗ trợ đón trả tận nhà khu vực thành phố Lào Cai.

Bến đi Hãng xe
06:00 - 10:30

06:00 - 677 Giải Phóng

10:30 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
06:30 - 10:45

06:30 - Bx Mỹ Đình

10:45 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
07:00 - 11:10

07:00 - 42 Hàng Giấy

11:10 - Lào Cai

420,000 đ/Vé

Eco Sapa5*

Limousine 9 Ghế

Hình ảnh
07:10 - 12:00

07:10 - BX Yên Nghĩa

12:00 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
07:20 - 12:30

07:20 - Bx Gia Lâm

12:30 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
07:30 - 11:45

07:30 - Bx Mỹ Đình

11:45 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
07:30 - 11:45

07:30 - Bx Mỹ Đình

11:45 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
08:00 - 13:00

08:00 - 677 Giải Phóng

13:00 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
08:15 - 12:45

08:15 - Bx Mỹ Đình

12:45 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
08:40 - 13:30

08:40 - BX Yên Nghĩa

13:30 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
08:50 - 14:00

08:50 - BX Yên Nghĩa

14:00 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
09:20 - 14:25

09:20 - Bx Gia Lâm

14:25 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
10:00 - 15:00

10:00 - 677 Giải Phóng

15:00 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
10:30 - 14:45

10:30 - Bx Mỹ Đình

14:45 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
11:15 - 16:30

11:15 - BX Yên Nghĩa

16:30 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
12:00 - 17:15

12:00 - Bx Gia Lâm

17:15 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
12:15 - 16:45

12:15 - 677 Giải Phóng

16:45 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
13:00 - 18:15

13:00 - Bx Gia Lâm

18:15 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
13:30 - 17:45

13:30 - Bx Mỹ Đình

17:45 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
13:45 - 18:30

13:45 - Bx Gia Lâm

18:30 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
14:15 - 19:00

14:15 - 677 Giải Phóng

19:00 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
14:30 - 18:45

14:30 - Bx Mỹ Đình

18:45 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
14:45 - 20:15

14:45 - Bx Gia Lâm

20:15 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
15:00 - 19:45

15:00 - 677 Giải Phóng

19:45 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
15:15 - 21:00

15:15 - BX Yên Nghĩa

21:00 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
15:30 - 19:30

15:30 - Bx Mỹ Đình

19:30 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
16:00 - 21:15

16:00 - Bx Gia Lâm

21:15 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
16:20 - 21:45

16:20 - BX Yên Nghĩa

21:45 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
16:30 - 20:30

16:30 - Bx Mỹ Đình

20:30 - Bx Lào Cai

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh