Chiều đi Lào Cai - Hà Nội44 chuyến xe


Hãng xe Bến đi Thời gian đi Bến đến Tiện nghi Giá vé Đặt vé

Hà Sơn Hải Vân

 

12:00 - Bx Lào Cai 00:00-17:00 17:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

12:30 - Bx Lào Cai 00:30-17:30 17:30 - Bx Gia Lâm

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

12:45 - Bx Lào Cai 00:45-17:45 17:45 - Bx Yên Nghĩa

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

04:50 - Bx Lào Cai 04:50-09:50 09:50 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

310,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

05:15 - Bx Lào Cai 05:15-10:15 10:15 - Bx Gia Lâm

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

06:00 - Bx Lào Cai 06:00-11:00 11:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

06:30 - Bx Lào Cai 06:30-11:30 11:30 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

07:00 - Bx Lào Cai 07:00-07:00 07:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

07:45 - Bx Lào Cai 07:45-00:45 12:45 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

07:45 - Bx Lào Cai 07:45-00:45 12:45 - Bx Yên Nghĩa

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

08:30 - Bx Lào Cai 08:30-13:30 13:30 - Bx Gia Lâm

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hưng Thành

 

08:40 - Lào Cai 08:40-14:40 14:40 - 162B Trần Quang Khải

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

08:45 - Bx Lào Cai 08:45-12:45 12:45 - Bx Yên Nghĩa

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

09:00 - Bx Lào Cai 09:00-14:00 14:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

09:15 - Bx Lào Cai 09:15-14:15 14:15 - Bx Gia Lâm

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

09:30 - Bx Lào Cai 09:30-14:30 14:30 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

10:00 - Bx Lào Cai 10:00-15:00 15:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

10:30 - Bx Lào Cai 10:30-15:30 15:30 - Bx Gia Lâm

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

11:00 - Bx Lào Cai 11:00-16:00 16:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

11:30 - Bx Lào Cai 11:30-16:30 16:30 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

13:00 - Bx Lào Cai 13:00-18:00 18:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

13:30 - Bx Lào Cai 13:30-18:30 18:30 - Bx Yên Nghĩa

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

13:30 - Bx Lào Cai 13:30-20:30 18:30 - Bx Gia Lâm

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

13:45 - Bx Lào Cai 13:45-18:45 18:45 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

14:00 - Bx Lào Cai 14:00-19:00 19:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Inter Bus Lines

 

14:15 - Cầu Chui 14:15-18:00 18:00 - 110A Trần Nhật Duật

Giường Nằm 40 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

14:30 - Bx Lào Cai 14:30-19:30 19:30 - Bx Gia Lâm

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Queen Cafe

 

14:30 - Lào Cai 14:30-19:00 19:00 - 208 Trần Quang Khải

Giường Nằm 38 Chỗ

220,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

15:15 - Bx Lào Cai 15:15-20:15 20:15 - Bx Yên Nghĩa

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

15:45 - Bx Lào Cai 15:45-20:45 20:45 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

16:00 - Bx Lào Cai 16:00-21:00 21:00 - Bx Yên Nghĩa

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

16:30 - Bx Lào Cai 16:30-21:30 21:30 - Bx Gia Lâm

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

17:00 - Bx Lào Cai 17:00-00:00 12:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Inter Bus Lines

 

17:00 - Cầu Chui 17:00-21:30 21:30 - 110A Trần Nhật Duật

Giường Nằm 40 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

18:00 - Bx Lào Cai 18:00-23:00 23:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

18:30 - Bx Lào Cai 18:30-23:30 23:30 - Bx Yên Nghĩa

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

18:45 - Bx Lào Cai 18:45-23:45 23:45 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

20:00 - Bx Lào Cai 20:00-01:00 01:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

21:00 - Bx Lào Cai 21:00-02:00 02:00 - Bx Gia Lâm

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

22:00 - Bx Lào Cai 22:00-03:00 03:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

22:15 - Bx Lào Cai 22:15-03:15 03:15 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Inter Bus Lines

 

22:40 - Cầu Chui 22:40-04:00 04:00 - 110A Trần Nhật Duật

Giường Nằm 40 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Queen Cafe

 

23:00 - Lào Cai 23:00-04:00 04:00 - 208 Trần Quang Khải

Giường Nằm 38 Chỗ

220,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

23:15 - Bx Lào Cai 23:15-04:15 04:15 - Bx Gia Lâm

Giường Nằm 44 Chỗ

280,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Tuyến đường Hà Nội - Lào Cai dài khoảng 330 Km. Mỗi ngày có gần 100 chuyến xe khách (bus) Hà Nội – Lào Cai bao gồm: xe khách đi Sapa ghế ngồi cao cấp của Hãng xe Sapa Express, New Enjoy Limousine, Eco Sapa, Pumkin Limousine, Khai Phát Limousine, Godel Horse, xe giường nằm của Hãng xe InterBusLines,  Hãng xe Goodmorning Sapa. , Xe giường nằm của hãng xe Sao Việt, Hãng xe Green Bus, Hãng Interbus Line, Hãng xe Sapa Express, Hãng xe Queen Cafe, Hãng xe Hà Sơn Hải Vân, Hãng xe Sao Việt, Nhà xe Hưng Thành, Nhà xe Sapa Shuttle bus....

Lộ trình từ Hà Nội đi Lào Cai của các nhà xe đều đi tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, có thể đón trả khách dọc theo đường cao tốc.

Lịch trình các xe đi Lào Cai bắt đầu từ 5h30 sáng đến 23h45 đêm cứ 30 phút có một chuyến, trong đó duy nhất hai nhà xe Hà Sơn Hải Vân và Sao Việt có hỗ trợ đón trả tận nhà khu vực thành phố Lào Cai.

Bến đi Hãng xe
00:00 - 17:00

12:00 - Bx Lào Cai

17:00 - Bx Mỹ Đình

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
00:30 - 17:30

12:30 - Bx Lào Cai

17:30 - Bx Gia Lâm

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
00:45 - 17:45

12:45 - Bx Lào Cai

17:45 - Bx Yên Nghĩa

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
04:50 - 09:50

04:50 - Bx Lào Cai

09:50 - Bx Mỹ Đình

310,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
05:15 - 10:15

05:15 - Bx Lào Cai

10:15 - Bx Gia Lâm

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
06:00 - 11:00

06:00 - Bx Lào Cai

11:00 - Bx Mỹ Đình

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
06:30 - 11:30

06:30 - Bx Lào Cai

11:30 - Bx Mỹ Đình

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
07:00 - 07:00

07:00 - Bx Lào Cai

07:00 - Bx Mỹ Đình

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
07:45 - 00:45

07:45 - Bx Lào Cai

12:45 - Bx Mỹ Đình

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
07:45 - 00:45

07:45 - Bx Lào Cai

12:45 - Bx Yên Nghĩa

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
08:30 - 13:30

08:30 - Bx Lào Cai

13:30 - Bx Gia Lâm

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
08:40 - 14:40

08:40 - Lào Cai

14:40 - 162B Trần Quang Khải

210,000 đ/Vé

Hưng Thành5*

Giường Nằm 40 Chỗ

Hình ảnh
08:45 - 12:45

08:45 - Bx Lào Cai

12:45 - Bx Yên Nghĩa

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
09:00 - 14:00

09:00 - Bx Lào Cai

14:00 - Bx Mỹ Đình

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
09:15 - 14:15

09:15 - Bx Lào Cai

14:15 - Bx Gia Lâm

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
09:30 - 14:30

09:30 - Bx Lào Cai

14:30 - Bx Mỹ Đình

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
10:00 - 15:00

10:00 - Bx Lào Cai

15:00 - Bx Mỹ Đình

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
10:30 - 15:30

10:30 - Bx Lào Cai

15:30 - Bx Gia Lâm

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
11:00 - 16:00

11:00 - Bx Lào Cai

16:00 - Bx Mỹ Đình

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
11:30 - 16:30

11:30 - Bx Lào Cai

16:30 - Bx Mỹ Đình

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
13:00 - 18:00

13:00 - Bx Lào Cai

18:00 - Bx Mỹ Đình

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
13:30 - 18:30

13:30 - Bx Lào Cai

18:30 - Bx Yên Nghĩa

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
13:30 - 20:30

13:30 - Bx Lào Cai

18:30 - Bx Gia Lâm

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
13:45 - 18:45

13:45 - Bx Lào Cai

18:45 - Bx Mỹ Đình

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh
14:00 - 19:00

14:00 - Bx Lào Cai

19:00 - Bx Mỹ Đình

280,000 đ/Vé

Hà Sơn Hải Vân5*

Giường Nằm 44 Chỗ

Hình ảnh