Chiều đi Lào Cai - Hà Nội75 chuyến xe


Hãng xe Bến đi Thời gian đi Bến đến Tiện nghi Giá vé Đặt vé

Hà Sơn Hải Vân

 

12:00 - Bx Lào Cai 00:00-17:00 17:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

12:30 - Bx Lào Cai 00:30-17:30 17:30 - Bx Gia Lâm

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

12:30 - 333 Phố Mới 00:30-18:00 18:00 - 789 Giải Phóng

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

12:45 - Bx Lào Cai 00:45-17:45 17:45 - Bx Yên Nghĩa

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

04:50 - Bx Lào Cai 04:50-09:50 09:50 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

05:15 - Bx Lào Cai 05:15-10:15 10:15 - Bx Gia Lâm

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

05:30 - 333 Phố Mới 05:30-11:00 11:00 - 789 Giải Phóng

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

06:00 - Bx Lào Cai 06:00-11:00 11:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

06:30 - Bx Lào Cai 06:30-11:30 11:30 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

06:30 - 333 Phố Mới 06:30-00:00 12:00 - 789 Giải Phóng

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

07:00 - Bx Lào Cai 07:00-07:00 07:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

07:30 - 333 Phố Mới 07:30-13:30 13:00 - 789 Giải Phóng

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

07:30 - 333 Phố Mới 07:30-00:30 12:30 - 7 Phạm Văn Đồng

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

07:45 - Bx Lào Cai 07:45-00:45 12:45 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

07:45 - Bx Lào Cai 07:45-00:45 12:45 - Bx Yên Nghĩa

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

08:30 - Bx Lào Cai 08:30-13:30 13:30 - Bx Gia Lâm

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

08:30 - 333 Phố Mới 08:30-13:30 13:30 - 7 Phạm Văn Đồng

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Queen Cafe

 

08:30 - Lào Cai 08:30-14:00 14:00 - 208 Trần Quang Khải

Giường Nằm 38 Chỗ

220,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hưng Thành

 

08:40 - Lào Cai 08:40-14:00 14:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hưng Thành

 

08:40 - Lào Cai 08:40-14:40 14:40 - 162B Trần Quang Khải

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hưng Thành

 

08:40 - Lào Cai 08:40-14:30 14:30 - Bx Lương Yên

Giường Nằm 40 Chỗ

220,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

08:45 - Bx Lào Cai 08:45-12:45 12:45 - Bx Yên Nghĩa

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

09:00 - Bx Lào Cai 09:00-14:00 14:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

09:00 - 333 Phố Mới 09:00-14:00 14:00 - 789 Giải Phóng

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

09:15 - Bx Lào Cai 09:15-14:15 14:15 - Bx Gia Lâm

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

09:30 - Bx Lào Cai 09:30-14:30 14:30 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

09:30 - 333 Phố Mới 09:30-15:00 15:00 - 789 Giải Phóng

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

10:00 - Bx Lào Cai 10:00-15:00 15:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

10:30 - Bx Gia Lâm 10:30-15:30 15:30 - Bx Gia Lâm

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

10:30 - 333 Phố Mới 10:30-16:00 16:00 - 789 Giải Phóng

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

11:00 - Bx Lào Cai 11:00-16:00 16:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

11:30 - Bx Lào Cai 11:30-16:30 16:30 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

11:30 - 333 Phố Mới 11:30-17:00 17:00 - 789 Giải Phóng

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

13:00 - Bx Lào Cai 13:00-18:00 18:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

13:30 - Bx Lào Cai 13:30-18:30 18:30 - Bx Yên Nghĩa

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

13:30 - Bx Lào Cai 13:30-20:30 18:30 - Bx Gia Lâm

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

13:30 - 333 Phố Mới 13:30-19:00 19:00 - 789 Giải Phóng

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

13:45 - Bx Lào Cai 13:45-18:45 18:45 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

14:00 - Bx Lào Cai 14:00-19:00 19:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Inter Bus Lines

 

14:15 - Cầu Chui 14:15-18:00 18:00 - 110A Trần Nhật Duật

Giường Nằm 40 Chỗ

250,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

14:30 - Bx Lào Cai 14:30-19:30 19:30 - Bx Gia Lâm

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Queen Cafe

 

14:30 - Lào Cai 14:30-19:00 19:00 - 208 Trần Quang Khải

Giường Nằm 38 Chỗ

Liên hệ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

14:30 - 333 Phố Mới 14:30-20:00 20:00 - 789 Giải Phóng

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

15:00 - 333 Phố Mới 15:00-20:00 20:00 - 789 Giải Phóng

Limousin 9 Ghế

270,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

15:00 - 333 Phố Mới 15:00-19:30 19:30 - 7 Phạm Văn Đồng

Limousin 9 Ghế

270,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

15:15 - Bx Lào Cai 15:15-20:15 20:15 - Bx Yên Nghĩa

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

15:30 - 333 Phố Mới 15:30-21:00 21:00 - 789 Giải Phóng

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

15:45 - Bx Lào Cai 15:45-20:45 20:45 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

16:00 - Bx Lào Cai 16:00-21:00 21:00 - Bx Yên Nghĩa

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

16:30 - Bx Lào Cai 16:30-21:30 21:30 - Bx Gia Lâm

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

16:30 - 333 Phố Mới 16:30-22:00 22:00 - 789 Giải Phóng

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hưng Thành

 

16:40 - Lào Cai 16:40-22:40 22:40 - 162B Trần Quang Khải

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

17:00 - 333 Phố Mới 17:00-21:30 21:30 - 7 Phạm Văn Đồng

Limousin 9 Ghế

270,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Queen Cafe

 

17:00 - Lào Cai 17:00-22:00 22:00 - 208 Trần Quang Khải

Giường Nằm 38 Chỗ

220,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

17:00 - Bx Lào Cai 17:00-00:00 12:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Inter Bus Lines

 

17:00 - Cầu Chui 17:00-21:30 21:30 - 110A Trần Nhật Duật

Giường Nằm 40 Chỗ

250,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

17:30 - 333 Phố Mới 17:30-23:00 23:00 - 789 Giải Phóng

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

18:00 - Bx Lào Cai 18:00-23:00 23:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

18:30 - Bx Lào Cai 18:30-23:30 23:30 - Bx Yên Nghĩa

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

18:45 - Bx Lào Cai 18:45-23:45 23:45 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

19:00 - 333 Phố Mới 19:00-00:30 00:30 - 789 Giải Phóng

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Sao Việt

 

19h30 - 333 Phố Mới 19:30-00:30 00h30 - 7 Phạm Văn Đồng

Giường Nằm 40 Chỗ

210,000 đ

Đặt vé

Chi tiết

Hà Sơn Hải Vân

 

20:00 - Bx Lào Cai 20:00-01:00 01:00 - Bx Mỹ Đình

Giường Nằm 44 Chỗ

230,000 đ

Đặt vé

Chi tiết