Chính sách trả véI.Trường hợp chuyến đi bị do lỗi phí công ty.

1.Nếu công ty Cổ phần thương mại và du lịch Hôm Nay (dulichhomnay.vn) không thực hiện được chuyến đi, công ty Cổ phần thương mại và du lịch Hôm Nay(dulichhomnay.vn) báo ngay cho khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng đã đóng tiền trong vòng bảy ngày kể từ lúc thông báo việc hủy bỏ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.  

2.Công ty Cổ phần thương mại và du lịch Hôm Nay (dulichhomnay.vn) chịu mọi chi phí về dịch vụ mà công ty đã đặt trước cho đoàn như: đặc cọc tiền mua vé 

II.Trường hợp chuyến đi bị hủy do khách hàng.

1.Trước ngày khởi hành, khách hàng vì bất cứ lý do gì không thể tham dự được chuyến đi khách hàng phải báo ngay cho công ty Cổ phần thương mại và du lịch Hôm Nay(dulichhomnay.vn) và chịu chi phí hủy bỏ như sau:  

-Hủy trước 7 ngày: Miễn phí

-Hủy từ 2 đến 6 ngày: 30% tổng giá trị của vé.

-Hủy trong vòng 24 giờ: 100% tổng giá trị của vé

2.Việc thông báo hủy bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với công ty Cổ phần thương mại và du lịch Hôm Nay (dulichhomnay.vn) bằng văn bản e- mail và phải được công ty Cổ phần thương mại và du lịch Hôm Nay (dulichhomnay.vn) xác nhận. Trường hợp hủy bỏ bằng điện thoại sẽ không được chấp nhận.  

3.Không hoàn lại tiền đối với những khách hàng bỏ dở hành trình giữa chừng.

 

hotline Hotline