Hưng Thành Hưng Thành Hưng Thành Hưng Thành

Thông tin chung

Hãng xe Hưng Thành  là hãng xe khách(Bus) OpenTour chuyên chạy tuyến Hà Nội - Sapa; Hà Nội – Hà Giang, Hà Nội - Huế. Xe cũng có các tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Hội An tuy nhiên tuyến Huế - Đà Nẵng - Hội An là xe liên kết với các hãng khác.

Các xe Hưng thành là xe giường nằm mobihome, giá vé đã bao gồm khăn lạnh, nước uống trên xe, mạng wifi miễn phí, nhà vệ sinh khép kín. Hưng Thành là một trong những hãng xe Open Tour chuyên nghiệp đầu tiên và rất có uy tín. 

Hiện nay Hãng Xe Hưng Thành chạy các tuyến sau đây:

> Hà Nội - Lào Cai - Sapa (3 chuyến xuất phát lúc 7:00, 16:00, 22:00)

> Sapa - Lào Cai - Hà Nội (03 chuyến xuất phát lúc 08:00, 16:00, 21:00)

> Hà Nội - Huế (02 chuyến xuất phát 18:00, 19:00)

> Huế - Hà Nội (02 chuyến xuất phát 17:00, 18:00)

> Hà Nội – Hà Giang (03 chuyến xuất phát lúc 09:00, 14:00, 20:30)

> Hà Giang – Hà Nội (03 chuyen xuất pháp lúc 08:00, 13:00, 19:00)

Văn phòng hãng xe Hưng Thành:

  • Hà Nội: 287 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hà Nội
  • Sapa: Bến xe Sapa
  • Huế: 49 Chu Văn An
  • Hà Giang: Bx Hà Giang

Hưng Thành

 

hotline Hotline